Author Archives: admin_khaokhotalamokadmin_khaokhotalamok

จากเขาค้อจะไปภูทับเบิกทางหล่มเก่า หรือไปทาง อ.นครไทย
ทั่วไป

จากเขาค้อจะไปภูทับเบิกทางหล่มเก่า หรือไปทาง อ.นครไทย

เมื่ออยู่ที่เขาค้อ จะไปเที่ยวภูทับเบิก จะเลือกเส้นทางไปทาง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ หรือทางสามแยกบ้านแยง อ.นครไทย จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดทำ VDO. พร้อมแผนที่ เส้นทางทั้งสองมาให้ชมแล้ว และวิเคราะห์ควรเลือกเส้นทางไหนดี 1. แคมป์สน ไปหล่มเก่า ถึงภูทับเบิก ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง เส้นทาง...

0
เมษายน 23, 2017
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สวรรค์บนดิน
ทั่วไป

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สวรรค์บนดิน

อลังการพุทธศิลป์แห่งความศรัทธา พุทธสถานที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมาย ได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ก” แห่งใหม่ของเขาค้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น่าจะเป็นสถานที่ท่องที่ยวในเขาค้อที่มีนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มมาเที่ยวแล้วประทับใจ สำหรับผู้สูงอายุ คุณป้า คุณน้า คุณอา ย่อมอิ่มเอมใจที่...

0
เมษายน 23, 2017