ทั่วไป


จากเขาค้อจะไปภูทับเบิกทางหล่มเก่า หรือไปทาง อ.นครไทย

จากเขาค้อจะไปภูทับเบิกทางหล่มเก่า หรือไปทาง อ.นครไทย

เมื่ออยู่ที่เขาค้อ จะไปเที่ยวภูทับเบิก จะเลือกเส้นทางไปทาง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ หรือทางสามแยกบ้านแยง อ.นครไทย จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดทำ VDO. พร้อมแผนที่ เส้นทางทั้งสองมาให้ชมแล้ว และวิเคราะห์ควรเลือกเส้นทางไหนดี 1. แคมป์สน ไปหล่มเก่า...


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สวรรค์บนดิน

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สวรรค์บนดิน

อลังการพุทธศิลป์แห่งความศรัทธา พุทธสถานที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมาย ได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ก” แห่งใหม่ของเขาค้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น่าจะเป็นสถานที่ท่องที่ยวในเขาค้อที่มีนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มมาเที่ยวแล้วประทับใจ สำหรับผู้สูงอายุ คุณป้า คุณน้า คุณอา ย่อมอิ่มเอมใจที่...